Praneškite apie mus:HTML atributai

HTML atributai

Kai kurie atributai kartojasi todėl, kad kai kurios skirtingos žymės turi tokius pat atributus, todėl šiame sąraše gali pasikartoti kai kurie atributų pavadinimai.
0

Nurodo iš kur imti informaciją, kurią atvaizduos rėmo viduje.

HTML žymės frame atributas - src
0

Nurodo ar vartotojas galės vaikščioti po rėmą. Galimos reikšmės yra yes, no ir auto.

HTML žymės frame atributas - scrolling
0

Nurodo ar vartotojas galės keisti rėmo dydį. Galima reikšmė yra noresize.

HTML žymės frame atributas - noresize
0

Nurodo rėmo pavadinimą, vardą. Naudojama kai langas yra padalintas į kelis rėmus ir norime nuorodą užkrauti į kurį nors iš rėmų, tada galime nurodyti to rėmo į kurį užkrauname atributo name reikšmę ir per ją kreiptis į rėmą.

HTML žymės frame atributas - name
0

Nurodo atstumą (viršuje ir apačioje) tarp rėme esančių elementų ir rėmo kraštinių. Galima reikšmė yra skaičius išreiškiantis pikselius.

HTML žymės frame atributas - marginheight
0

Nurodo atstumą tarp rėme esančių elementų ir rėmo kraštinių. Galima reikšmė yra skaičius išreiškiantis pikselius.

HTML žymės frame atributas - marginwidth
0

Nurodo ar atvaizduoti aplink rėmą esantį rėmelį ar ne. Atributas gali turėti reikšmę 1 arba 0. 1 reiškia rodyti, 0 - ne.

HTML žymės frame atributas - frameborder
0

Žymės <button> atributas value nurodo mygtuko reikšmę.

 

Pastaba: Internet Explorer naršyklė grąžina reikšmę ne iš value atributo, bet tekstą tarp žymių <button> ir button>, kai tuo tarpu kitos naršyklės grąžina atributo value reikšmę.

HTML žymės button atributas - value
0

Žymės <button> atributas type nurodo mygtuko tipą. Visada reikia nurodyti mygtuko tipą.

HTML žymės button atributas - type
0

Žymės <button> atributas name nurodo mygtuko pavadinimą. Šį pavadinimą galima naudoti, kai yra pateikiama formos informacija serveriui, ar per javascript, kai norime atlikti kokią nors manipuliaciją su elementais. Keli mygtukai gali būti su tuo pačiu vardu (name).

HTML žymės button atributas - name
0

Žymės <button> atributas disabled nurodo, kad mygtukas yra išjungtas, jo nebegalima paspausti.

HTML žymės button atributas - disabled
0

Žymė <blockquote> yra naudojama aprašyti ilgas citatas. Naršyklė automatiškai įterpia laisvos vietos aplink citatą

HTML žymės blockquote atributas - cite
0

basefont žymės atributas size nurodo bazinį teksto dydį

HTML žymės  basefont atributas - size
0

basefont žymės atributas face nurodo bazinį teksto šriftą. Atribute galima surašyti keletą reikšmių atskirtų kableliais. Pirmasis šriftas bus naudojamas, jei jis nebus rastas pas vartotoją, tada antrasis ir taip toliau.

HTML žymės  basefont atributas - face
0

 

basefont žymės atributas color nurodo bazinę teksto spalvą.

HTML žymės  basefont atributas - color
0

Nurodo kur atverti nuorodą, jei nėra nurodyto target atributo aprašant nuorodą.

HTML žymės base atributas - target
0

href atributas žymoje <base> nurodo bazinę nuorodą visoms realiatyvioms nuorodoms puslapyje.

HTML žymės base atributas - href
0

Nurodo formą. Naudojamas kartu su coords atributu, kuris parodo koordinates.

HTML žymės area atributas - shape
0

Nurodo kur atverti nuorodą iš aktyvios zonos.

HTML žymės area atributas - target
0

Nurodo, kad aktyvi zona neturi nuorodos. Tai galima pasiekti tiesiog neįrašius target atributo aprašant <area> žymę.

HTML žymės area atributas - nohref
Puslapis 1 iš 2
1